Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

`


αυτή η απώθηση έχει μια κανονικότητα· ένα δωμάτιο γερτό με σκονισμένο ήλιο