Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

τις παιδικές σου λέξεις
πυκνά τις συνθέτεις και επώδυνα
σε τρίμματα μπισκότου