Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Ο κυματισμός

Στο βάθος, τα βουνά φαίνονται γαλάζια.
Τι όμορφα που κυματίζει
O Xρόνος.