Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Η ανακούφιση

Ένοιωσε τα δέντρα που κρατούν τη μουσική
και χαμογέλασε.
Ο ξεχασμένος άγγελος.